جشنواره بزرگ فرهنگی آموزشی

جشنواره ملی سرانگشتان گره گشا

با محوریت آموزش و توانمند سازی بانوان جوان برای کسب شایستگی های مادری

مراکز همکار

درباره جشنواره

سرانگشتان گره گشا

دنیای جدید، از نظر کارشناسان، جامعه شناسان وصاحب نظران حوزه ارتباطات و رسانه دو ویژگی عمده دارد. یکی از این ویژگی ها، سرعت است. در دنیای جدید، سرعت همه چیز از سرعت پدیده ها، تحولات، رشد جوامع تا سرعت رشد تولید ثروت و علم بالا رفته است. به عبارت دیگر، همه چیز روی دور تندی از سرعت قرار گرفته است و با سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

در چنین عصری، حتی بچه ها با سرعت بالاتری رشد می کنند؛ چنانکه مفاهیم را زودتر یاد می گیرند. دومین ویژگی، ویژگی پیچیدگی است. تحولات،انسان ها، روابط میان انسان ها، روابط تولید ثروت و علم پیچیده تر شده است. همه چیز در یک تودرتو و دالان هایی از پیچیدگی گیر افتاده است.

در چنین وضعیتی، انسان ها در دنیای جدید، برای اینکه با سرعت بالا حرکت کنند و بتوانند پیچیدگی ها را تحمل و تاب بیاورند، نیاز به تواناتر شدن و آموزش دیدن دارند. این آموزش است که انسان ها را با دنیای جدید سازگار می کند.دنیای جدید که بسیار پرشتاب و پرسرعت است و دارای پیچیدگی های زیادی است، خانواده هایش نیز از این دو مقوله مستثنا نیستند.

در عصر جدید، هم سرعت و هم پیچیدگی نهاد خانواده و مسائل پیرامون خانواده زیاد شده است. بدین سبب، زنان امروز اگر بخواهند مادری شایسته و همسر بایسته ای باشند، حتما باید آموزش ببینند و توانمند شوند، مخصوصا زنان جدید که دوست دارند غیر از مادری و همسری، که وظیفه تاریخی زنان بوده است، در اجتماع، حضور موفقی داشته باشند.

این زنان می خواهند در اجتماع، مسئولیت های اجتماعی برعهده بگیرند و پابه پای مردان در شکل دادن به تحولات فرهنگی و اجتماعی، حوزه های آموزش، علم وفناوری حضور داشته باشند. در چنین شرایطی، برای حفظ شأن مادری و همسری در کنار مسئولیت های اجتماعی، اگر قبلا آموزشی نیاز نبود، اما هم اکنون چندبرابر آموزش لازم است.

ما به همت مجموعه همکارانی که در باب این موضوع توان تولید محتوا، سیاست گذاری و برنامه ریزی دارند و دستگاه های مرتبط، قانون گذاران، مدیران و برنامه ریزان، حرکتی را ایجاد کرده ایم تا به مادران و بانوان جوان در تلفیق این دو موفقیت، یعنی موفقیت در ایفای موفق نقش مادری و همسری و موفقیت در عرصه اجتماعی، کمک کنیم.

بسته های تشویقی و حمایتی

تعداد شرکت کنندگان

14258

اخبار

Instagram : ecnahad.ir

واتساپ: 09022657719

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید