اشتغال بانوان و مسئولیتهای خانواده
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

موضوع اشتغال زنان از موضوعاتی است که امروزه در جهان، درباره آن بحث و گفتگوهای فراوانی وجود دارد. علت اصلی آن، این است که همه دنیا می دانند که نقش زن در خانواده، چه در ارتباط با همسر و چه در ارتباط با فرزندآوری و فرزندپروری، واقعاً بی بدیل است. سئوالي كه معمولا براي زنان شاغل مطرح مي شود اين است كه چه مدلی را پیاده کنیم تا فرد بتواند همزمان به خود و زندگی خانوادگی اش برسد و در عين حال به درستي در مسئوليت هاي اجتماعي ايفاي نقش داشته باشد. شما در این درس، با فرصت ها و تهدیدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش روی زنان شاغل آشنا خواهید شد و مدلی از اشتغال منعطف همراه با مسئولیت های خانوادگی را خواهید آموخت. اگر زنی شاغل هستید، با گذراندن این درس، می توانید نسبت به شغل و خانواده تان با وجدان راحت عمل کنید و احساس کنید که وظایفتان را در این دو حوزه، به خوبی انجام داده اید. اگر همسر زنی شاغل هستید، با گذراندن این درس، مهارت هایی را خواهید آموخت که با بهره گیری از آن ها، از خستگی و فرسودگی همسرتان جلوگیری خواهید نمود. اگر یک مدیر یا سیاست گذار هستید، با گذراندن این درس، این توفیق را خواهید داشت که نشاط را به زندگی خانواده های با زنان شاغل باز گردانید و زندگی سالمی را برای آن ها رقم بزنید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی اشتغال بانوان در کنار مسئولیت های خانواده

شما در این دوره ، با فرصت ها و تهدیدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش روی زنان شاغل آشنا خواهید شد و مدلی از اشتغال منعطف همراه با مسئولیت های خانوادگی را خواهید یاد گرفت

فرم ارسال نظر