جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها
جلسه
اهداف درس
درباره درس

آیا تا بحال انسان هایی را دیده اید که از دانش کمی برخوردارند، اما تحلیل های خوبی ارائه می دهند و بر مبنای آن تحلیل ها، زندگی موفقی دارند؟ آیا تا بحال از انسان هایی کتابخوان شنیده اید که ناتوان از ارائه تحلیلی مفید برای خود و دیگران هستند؟ بله، چنین چیزی ممکن است، زیرا دانش زیاد اما پراکنده، حتی نمی تواند به خودشناسی منتهی شود. این در حالی است که فردی با دانش کم اما مسنجم و چارچوب مند، می تواند روشن گر وضعیت خود و دیگران باشد. یکی از راه های دست یافتن به چنین دانشی، جریان شناسی است. انسان ها هرچقدر هم اندیشمند و خلاق باشند، درون رودهایی فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و.....به نام جریان ها قرار دارند. بنابراین تلاش برای کشف این جریان ها، در واقع برداشتن گامی مهم برای شناخت هویت خود می باشد. اگر به هویت فرهنگی خود و دانستن موانع پیش روی آن علاقمند هستید، حتماً این درس را از دست ندهید. جریان فرهنگی، به یک جمعیت مدیریت شده از افراد گفته می شود که دارای تأثیری فرهنگی بر توده مردم می باشد. شما در این درس با انواع جریان های فرهنگی و ضد فرهنگی از جمله فراماسونری، ابتذال فرهنگی، فرقه های نوظهور و شیطان پرستی، سکولاریسم، پلورالیسم، فمنیسم، فرقه شیخیه، بهائیت، وهابیت و تصوف آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس به آن سطح از هوشیاری فکری-فرهنگی و سیاسی خواهید رسید که خود و فرهنگ اسلامی خویش را از نفوذ تهاجم فرهنگی حاصل از جریان های ضدفرهنگ حفظ می کنید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها | ecnahad.ir

آیا تا بحال انسان هایی را دیده اید که از دانش کمی برخوردارند، اما تحلیل های خوبی ارائه می دهند و بر مبنای آن تحلیل ها، زندگی موفقی دارند؟ آیا تا بحال از انسان هایی کتابخوان شنیده اید که ناتوان از ارائه تحلیلی مفید برای خود و دیگران هستند؟ بله، چنین چیزی م

فرم ارسال نظر