حیات پاکان 2
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

کودکی خردسال را بنگر که چگونه هر رفتاری که پدر انجام می دهد، او نیز آن را تکرار می کند. او تکرار می کند، چون در پدر خود، کمال و توانایی می بیند و بدین سبب صادقانه او را دوست دارد و می خواهد همچون پدرش باشد. آیا ما دوستداران امامان معصوم،شناختی از کمال این انسان های کامل و حیات پاکشان داریم؟ آیا ما می دانیم که زندگی آن ها، چه سبک زندگی فردی و چه سبک زندگی اجتماعی و سیاسی شان، کامل ترین و جامع ترین الگوَ برای ماست؟ اگر می دانیم، باید دوستداران واقعی شان باشیم؟ آیا هستیم؟ انسان موجودی فراموش کار است و همواره بایستی از الگوی برایشان سخن گفت. درس حیات پاکان،در کنار درس های مشابه در باب زندگی امامان معصوم، یک تکرار مقدس است


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
حیات پاکان 2 | ecnahad.ir

آیا ما دوستداران امامان معصوم،شناختی از کمال این انسان های کامل و حیات پاکشان داریم؟ آیا ما می دانیم که زندگی آن ها، چه سبک زندگی فردی و چه سبک زندگی اجتماعی و سیاسی شان، کامل ترین و جامع ترین الگوَ برای ماست؟

فرم ارسال نظر