کاربران +2,500,000
درس ها 200
دوره ها 671
موسسات همکار 468

لیست دروس درس ها و موضوعات منتخب


دروس پرمخاطب دروسی که بیشترین تعداد مخاطب را دارد

اخبار و رویداد ها تازه های خبری مرکز را اینجا ببینید

15 مرداد 1401 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان برگزار می‌کند؛ کارگاه تولیدمحتوای تعاملی با نرم افزاراسنگیت
نظر کاربران 0
07 مرداد 1401 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان برگزار می‌کند کارگاه مجازی مهارت والدین در کنترل و مدیریت لجبازی کودکان
نظر کاربران 0

مجموعه های همکار