باشگاه مخاطبان

باشگاه مخاطبان

صفحه اصلی باشگاه مخاطبان 10

طرح کوتاه مدت

یک ماه
70,000 تومان

طرح کوتاه مدت

سه ماه
150,000 تومان

طرح میان مدت

شش ماه
230,000 تومان

طرح بلند مدت

یک سال
390,000 تومان
  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید