مفهوم شناسی جنگ نرم


01 ساعت و 52 دقیقه


جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

رهبر معظم انقلاب، جنگ نرم را ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم می داند؛ ذهن هایی که در هجمه ی فکری و فرهنگی جبهه باطل علیه جبهه حق، در آن ها، تخم شبهه کاشته می شود و دل هایی که متأثر از این شبهات، به سیاهی شک گرفتار می گردند. درس مفهوم شناسی جنگ نرم، به ما در رفع این شبهات و دفاع از حقیقت کمک می نماید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر