آثار و اسرار نماز
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

مهمترین نشانه بندگی و عبودیت و عبادت، نماز است. نماز دارای ارکان و اذکاری است که هر یک از آن ارکان خود به تنهایی بیانگر ارزش و اهمیت نماز و جایگاه ویژه آن در تحقق‌بخشی معنای بندگی، عبودیت و عبادت است. به عنوان نمونه، رکن سجده، بیانگر درک عظمت مسجود، اطاعت، فرمانبرداری و پذیرش سلطه و تسخیر اوست. از جمله آثاری که برای نماز را ذکرکرده اند. ذکر و یاد خداوند خود ده‌ها اثر و پیامد مثبت در سرنوشت بشر به جا می‌گذارد که می‌توان آن را هدف و فلسفه آفرینش دانست. اگر فلسفه آفرینش آدمی متاله شدن به عنوان خلیفه الهی است که از طریق عبودیت به دست می‌آید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر


فاطمه جهاندارشمامی
1399/08/11

برای نزدیک شدن به خدا و رازو نیاز به او نماز میخوانیم.هنگام نماز اگر حضور قلب داشته باشیم‌،به چنان آرامشی می رسیم که تسکین همه درد هاست.در رکوع سر تعظیم به درگاه خداوند فرو می آوریم ودر سجود به خدا نزدیکتر می شویم .وقتی نماز میخوانیم سایر عبادت های ما نیز مورد قبول خداوند قرار می گیرند ولی اگر نماز را ترک کنیم هیچ یک از عبادت های ما مقبول خدا نیست.

حمیده جعفری شاهسوارلو
1399/09/06

عالی بود