آشنائی با جریان نوظهور سلفی‌گری
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

تروریست های داعش، هر روز تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان بی گناه را به خاک و خون می کشند؛اینها با پرچم و نام مقدس الله،دست به این حرکات خبیثانه می زنند و خود را مسلمان می نامند. برای فهم این معما و متناقض نما، بررسی اندیشه های این گروه ضروری است. بدین منظور، در درس جریان شناسی سلفی گری، به بررسی تاریخ تفکر سلفی گری از سرگذشت محمد بن عبدالوهاب، مکتب دیوبندیه تا اخوان المسلمین پرداخته شده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنائی با جریان نوظهور سلفی‌گری

تروریست های داعش، هر روز تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان بی گناه را به خاک و خون می کشند؛اینها با پرچم و نام مقدس الله،دست به این حرکات خبیثانه می زنند و خود را مسلمان می نامند. برای فهم این معما و متناقض نما، بررسی اندیشه های این گروه ضروری است. ب

فرم ارسال نظر