آشنایی با احکام خانواده
جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

دین اسلام، کامل‌ترین دین است. نشانه اصلی این کمال را می توان در تعیین باید و نبایدهایی برای تمام شئون زندگی بشری، از جمله قلمروی خانواده، مشاهده نمود. آیا تا به حال از خود پرسیده اید تا چه حد با این باید و نبایدهای درمان بخش آشنایی دارید؟ بعنوان یک زن مسلمان، آیا می دانستید، رضایت و خشنودی خداوند از طریق فراهم سازی رضایت جنسی و روانی شوهر بدست می آید؟ بعنوان یک مرد، آیا می دانستید، موظفید نسبت به همسرتان، همواره ابرازی عشقی صریح و صادقانه داشته باشید؟ در عصر بحران خانواده و رواج وحشتناک طلاق های واقعی و عاطفی، نیازی به خواندن کتاب های فراوانی نیست که بشر ناتوان، با تکیه بر خرد و تجربیات جزئی اش می نویسد. برای مقابله با چنین وضعیتی، بعنوان یک مسلمان معتقد به کمال دین اسلام، ابتدائاً لازم است که با دانستن چند حکم ساده و عملی کردن آن ها شروع کنید. شما در این درس با احکام مرتبط با خانواده از جمله احکام روابط جنسی، آرایش و فرزند آوری آشنا خواهید شد و به وظایف اختصاصی مردان و زنان نسبت به یکدیگر پی خواهید برد. با گذراندن این درس، هم بر دین داری خود خواهید افزود و هم زندگی زناشویی تان را سرو سامان خواهید داد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی احکام خانواده و وظایف افراد نسبت به یکدیگر

شما در این درس با احکام مرتبط با خانواده از جمله احکام روابط جنسی، آرایش و فرزند آوری آشنا خواهید شد و به وظایف اختصاصی مردان و زنان نسبت به یکدیگر پی خواهید برد. با گذراندن این درس، هم بر دین داری خود خواهید افزود و هم زندگی زناشویی تان را سرو سامان خواه

فرم ارسال نظر