آشنایی با تاریخ ائمه بقیع (ع)
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

شیعه بودن، دوستدار امامان معصوم بودن است و این دوست داشتن، در الگو قرار دادن زندگی آن ها نمود پیدا می کند. بدین سبب، مقتضای شیعه بودن، آگاهی کامل از زندگی کسانی است که آن ها را مولای خود و هدایت کننده زندگی خود قرار داده ایم. تاریخ زندگی امامان معصوم، تاریخ یک اندیشه و آرمان یا واقعیت نیست، بلکه تاریخ عینیت یافتن حقیقت، آرمان و اخلاق و انسانیت در واقعیت است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با ارائه این درس، به دنبال برداشتن گامی کوچک برای شناخت این تاریخ مقدس است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنایی با تاریخ ائمه بقیع (ع)

شیعه بودن، دوستدار امامان معصوم بودن است و این دوست داشتن، در الگو قرار دادن زندگی آن ها نمود پیدا می کند. بدین سبب، مقتضای شیعه بودن، آگاهی کامل از زندگی کسانی است که آن ها را مولای خود و هدایت کننده زندگی خود قرار داده ایم.

فرم ارسال نظر