انسان موفق - انسان هدفمند
جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

موفقیت، امری تصادفی نیست و رسیدن به آن، مشروط به شناخت موانع بر سر راه موفقیت و راهکارهای پیاده سازی آن است. دکتر فرهنگ در دو درس انسان موفق-انسان هدفمند و اعتماد به خدا-با رویکردی روان شناختی، به ترتیب به این علت کاوی و ارائه راه حل پرداخته است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی انسان موفق ؛ انشان هدفمند

موفقیت، امری تصادفی نیست و رسیدن به آن، مشروط به شناخت موانع بر سر راه موفقیت و راهکارهای پیاده سازی آن است. دکتر فرهنگ در دو درس انسان موفق-انسان هدفمند و اعتماد به خدا-با رویکردی روان شناختی، به ترتیب به این علت کاوی و ارائه راه حل پرداخته است.

فرم ارسال نظر


نسیم دیده ور
1399/08/18

متشکرم از متولیان دوره