انقلابی تمدن ساز (آشنایی با انقلاب اسلامی ایران)
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

این درس با بررسی و تحلیل چگونگی وقوع انقلاب در کشورهای فرانسه، الجزایر، روسیه، کره، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین در صدد معرفی زوایای مختلف انفلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد پژوهشگران جهانی، انقلابی فرهنگی و اجتماعی قلمداد می شود که با کمترین اتکا به زور محقق شده است. انقلابهای چین، روسیه و فرانسه با بیشترین خونریزی و شدیدترین ابزار سرکوب محقق شده است.نکته جالب متکی بودن تمام انقلابهای رخ داده به جز انقلاب اسلامی ایران، بر مبنای خونریزی و کشتار مردم است.
در این درس ضمن تشریح جزئیات رفتار توده های مردمی و رهبران به چگونگی ایدئولوژی انقلابها و تداوم آنها پرداخته شده است. نکته قابل توجه تمایز ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سایر انقلابها در زمینه اتصال به دین و خداوند است. امری که در سایر انقلابها با توسل به دانش محدود بشری به شکست منجر شده است. اما انقلاب اسلامی ایران با گذر از چهلمین سال از انقلاب خود، همچنان به ثبات و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
انقلابی تمدن ساز (آشنایی با انقلاب اسلامی ایران)

این درس با بررسی و تحلیل چگونگی وقوع انقلاب در کشورهای فرانسه، الجزایر، روسیه، کره، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین در صدد معرفی زوایای مختلف انفلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد پژوهشگران جهانی، انقلابی فرهنگی و اجتماعی قلمداد می شود که با ک

فرم ارسال نظر