انقلاب روسیه، به نام مردم، به کام استبداد
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

پیش بینی کارل مارکس، وقوع انقلاب های کارگری در کشورهای صنعتی اروپایی بود. پیش بینی او به تحقق پیوست، ولیکن انقلاب کارگری در کشوری فقیر و توسعه نیافته به نام روسیه رخ داد. انقلاب شوروی، خیلی زود دچار انحراف شد و انقلابی كه قرار بود به کمک مردم بیاید، به نوعی نظام تمامیت خواه تبدیل شد. این انقلاب در واقع، نه تنها آرمان های عدالت خواهی و مردم سالاری را به پیش نبرد، بلکه از این آرمان برای رسیدن به توسعه، سوء استفاده نمود. در این درس،با خوانش انتقادی انقلاب شوروی، عاقبت انقلابی گری سکولار به تصویر کشیده شده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
انقلاب روسیه، به نام مردم، به کام استبداد

پیش بینی کارل مارکس، وقوع انقلاب های کارگری در کشورهای صنعتی اروپایی بود. پیش بینی او به تحقق پیوست، ولیکن انقلاب کارگری در کشوری فقیر و توسعه نیافته به نام روسیه رخ داد. انقلاب شوروی، خیلی زود دچار انحراف شد و انقلابی كه قرار بود به کمک مردم بیاید، به نو

فرم ارسال نظر