بازخوانی وصیت امام خمینی(ره)
جلسه
اهداف درس
درباره درس

هر مسلمانی از ماجرای قرطاس و قلم و دوات خواستن پیامبر عزیز اسلام در آخرین لحظات زندگی شان، خبر دارد. چنین چیزی بنابر حکمت خداوند رخ نداد و شیعیان همواره حسرت آن را می خورند، زیرا نبود آن را عامل تفرقه میان مسلمانان جهان می دانند. در کنار این اتفاق بد، اتفاق خوب این است که وصیت نامه امام بزرگوارمان در دسترس است. این وصیت نامه، راه را بر دودستگی میان شیعیان انقلابی می بندد و به پیشبرد اسلام ناب محمدی کمک می کند.در این درس، استاد رحیم پور ازغدی این ارث ارزشمند امام را به مثابه ارثی وحدت آفرین، در سه جلسه مورد تبیین قرار می دهد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر