شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب


172 دقیقه

گام به گام به سوی تمدن نوین


6 جلسه
اهداف درس
    1. پی بردن به ضرورت و برکات نگاه کلان در قوه عاقله ی کشور
    2. فراگرفتن مولفه های چهارگانه بررسی تاریخ ایران شامل؛ جغرافیا، سیاست، تمدن سازی و معنویت
    3. شناختن مقاطع تاریخی و علت انحطاط ایران
    4. شناختن نقش آفرینان افول و پیشرفت جامعه ایران
درباره درس

بیانیه چیست؟
فرهنگنامه‌ها «بیانیه» را به معنای اطلاعیه یا نوشته‌ای که از سوی یک سازمان، حزب، و یا شخص مسئول صادر می‌شود دانسته‌اند. بیانیه‌های معروف و مشهوری که در فضای روابط بین‌الملل وجود دارد را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی نمود:
• بیانیه هایی که چارچوب تئوری و ایدئولوژیک دارد مانند: «بیانیه حزب کمونیست»
• بیانیه‌هایی که وجهه حقوقی دارند و بیان کننده مبانی اندیشه‌ای و انسان‌شناسی، جامعه‌شناختی و فرجام‌شناختی یک مکتب فکری خاص هستند، مانند: «بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر»
• بیانیه‌هایی که جنبه‌ی انقلابی و استقلال‌طلبانه دارند، مانند: «بیانیه‌ی استقلال آمریکا»

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟
بیانیه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یک گونه‌ی بدیع، دربردارنده‌ی بخشی از مؤلفه‌های گونه اول، و بخشی از مؤلفه‌های گونه‌ی سوم و همچنین ناظر به نوعی از مدیریت راهبردی برای پیشبرد انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. نگارنده‌ی حکیم بیانیه گام دوم، رهبر معظّم انقلاب هستند. رهبر انقلاب و رهبری انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای شئون شئون و وظایف و تکالیفی است. در قانون اساسی، چند اصل به شئون و ویژگی‌های رهبری می‌پردازد. در میان این‌ها اصل 110 به موضوع صدور بیانیه، نزدیک می‌شود و آن عبارت است از: تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، خلاصه:
بیانیه‌ی گام دوم، 8 بخش کلان را به خودش اختصاص می‌دهد:
• اول: اهداف و اصول انقلاب اسلامی
• دوم: اهداف نظام سلطه به عنوان دشمنان نظام جمهوری اسلامی
• سوم: برکات انقلاب هفتگانه و دستاوردهای انقلاب
• چهارم: فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب
• پنجم: عوامل تحقق اهداف
• ششم: موانع تحقق اهداف
• هفتم: فرصت‌های آینده
• هشتم: تهدیدها

بیانیه‌ی گام دوم، به مثابه‌ی یک الگو از مدیریت استراتژیک
علم مدیریت به چند مدل می‌تواند یک مدیر را در اداره‌ی یک سازمان یا یک نظام سیاسی کمک کند. یک بخش و یک گونه از آن؛ مدیریت خُرد است و گونه‌ی دوم؛ مدیریت کلان و راهبردی است.
اجزای مدیریت استراتژیک عبارتند از:
• تحلیل محیطی
• تدوین استراتژی
• اجرای استراتژی
• ارزیابی و کنترل
تحلیل استراتژیک چیست؟
مؤلفه‌های تحلیل استراتژیک عبارتند از :
• شناسایی پیشرفت‌ها
• شناسایی عوامل پیشرفت
• شناسایی عوامل ناکامی ها
فواید نگاه استراتژیک
نگاه استراتژیک به ما کمک می کند که بدانیم که در یک مسیر چهل ساله در کدام مقاطع به سمت قله حرکت کردیم و در کدام مقاطع تصوّر اشتباهی بر ما غالب شده و فکر کردیم اگر بخواهیم به شرایط آسان و راحت برسیم آن‌جاست که به اشتباه فکر کردیم به صعود رسیده‌ایم! بنابراین این نیازمند تحلیل استراتژیک و تحلیل کلان است. توصیه رهبر معظّم انقلاب به مثابه‌ی یک اندیشمند این است که سعی کنید از نگاه‌های خُرد خارج بشوید و نگاه کلان پیدا کنید تا دچار اشتباه نشوید. البته نگاه خرد در جای خودش خوب است ولی به شرطی که در جای خودش استفاده بشود نه در نگاه کلان. یکی از مهمترین برکات نگاه کلان در اداره کشور، تلاش در جهت کاهش اثرات تحریم های اقتصادی و تبدیل تهدید به فرصت، توسط جوانان و اندیشمندان کشور ما با تلاش علمی می باشد.
بخش های مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی:
بخش های پودمان آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب عبارتند از:
• بخش اول: گذشته، چراغ راه آینده
• بخش دوم: امید و نگاه خوش‌بینانه
• بخش سوم: آدرس غلط
• بخش چهارم: نظام معنایی ملّت ایران
• بخش پنجم: جهاد، الگوی پیشرفت

چرا و چگونگی شناخت گذشته مان
در علم آینده‌پژوهی بیان می‌شود برای ارائه راهبرد درست در آینده، باید وضع موجود و وضعیت گذشته و روندهای گذشته شناخته شوند. ما باید ببینیم که در چه شرایطی بوده‌ایم و امروز چگونه‌ایم و در آینده - بر اساس این سرعت سیر- اگر بخواهیم بهتر از این باشیم باید چطور حرکت کنیم. گذشته را باید با سند شناخت. در بین اسناد، آن سندی که دشمن ما هم به آن اعتراف دارد بر سندی که فقط ما به حقانیّت آن اعتراف داریم، - اگرچه سند درستی باشد- فضیلت دارد. البته هر سندی که ارائه می‌شود به لحاظ علمی و تاریخی و در مقایسه با بقیه اسناد قابل تحلیل و بررسی است. در رابطه با شناخت دوره پهلوی و دوره‌های گذشته تاریخ ایران، خاطرات دربار، خاطرات کارگزاران رژیم پهلوی، خاطرات سفرای خارجی در ایران پهلوی و نویسندگان غربی که راجع به ایران نوشتند، چون مورد تأیید دشمنان ما و مورد تأیید خود ضدّانقلاب و سلطنت‌طلبان است، بیشتر می‌توانیم روی آن اسناد بایستیم و کار کنیم. اگر ‌بخواهیم راجع به ایران سخن بگوییم باید از آغاز ایران شروع کنیم. به این دلیل که، آن کسانی که با سیاست تحقیر و عقب نگه داشتن ملّت ایران روی کار آمدند و سرکار بودند، نتوانند ملّت ایران را ملّتی عقب‌افتاده و عقب مانده در طول تاریخ نام بدهند و خودشان را پیش برنده‌ی ملّت معرفی کنند.

هدف از مطالعه تاریخ؛ کشف فرمول های شکست و موفقیت ملت ها
هدف از مطالعه تاریخ این است که از دل تاریخ، فرمول‌هایی که به شکست ملت ها منجر شده را استخراج کنیم و از آن فرمول‌ها تبعیت نکنیم. در مقابل، باید فرمول‌های اثبات شده ای که باعث صعود ملت‌ها و کشورهایی که در عرصه‌ی اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و سیاست به جایگاه بالایی رسیدند، را کشف و از آن‌ها تبعیت کنیم.

ایران چه بود؟ (گذشته‌ی دور)
• جغرافیا و تمامیت ارضی کشور: ایران در بازه‌ی نخست، یعنی از آغاز تا قاجار، بزرگترین امپراطوری و ابرقدرت تاریخ بشر بوده است.
• قدرت سیاسی: ایران در دوره باستان، ابرقدرت جهان و در دوره اسلامی، جزء امپراطوری بزرگ اسلامی بود.
• تمدن‌سازی: کهن بودن تمدن ایرانی، به بیش از 7 هزار سال پیش برمی‌گردد و ما ملّتی را نمی‌شناسیم که در این تراز بتوانیم ذکر کنیم. از قدمت تمدن غربی بیش از 200- 300 سال نمی‌گذرد و نهایتاً حدود 300 سال را می‌توانیم برای آن ذکر کنیم.
• معنویت: «هگل» فیلسوف معروف آلمانی می گوید: ایرانیان برای نخستین بار معنویت را وارد جامعه بشری کرده‌اند. اولین بار ایرانیان از نور صحبت کردند و معنویت وارد جامعه بشری شد.


ایران چه شد؟ (گذشته‌ی نزدیک)
• جغرافیا و تمامیت ارضی کشور: هر کدام از سلسله‌های مختلف شاهنشاهی ایران، بخشی را از خاک ایران تقدیم را دشمن کردند. بعضی از این سلسله‌ها در اثر جنگ و برخی‌ بدون جنگ و با دستور، این سرزمین ها را تقدیم کردند. پهلوی‌ها بدون جنگ و قاجارها با جنگ.
• قدرت سیاسی: دوره‌ی پهلوی دشمن در اعماق این کشور، نفوذ ‌کرده بود و هرچه می‌خواست برمی‌داشت. حدود 60 هزار آمریکایی در این کشور بودند و هر مقداری که می‌خواستند، نفت را چپاول می‌کردند.
• تمدن‌سازی: در دوره تمدن قبل از اسلام و دوره اسلامی، ایرانیان در اوج و قله بودند اما در دوره 200 ساله قاجار و پهلوی، دچار انحطاط بسیار شدیدی شدند.
• معنویت: بر ایران عصر نزدیک، ناتوانی، ضعف، حقارت و عدم خودباوری حاکم است. عامل عقب ماندگی تاریخ یک ملت، معلمان و روشنفکران خودباخته هستند. این‌ها هستند که کشور را تسلیم دشمن می‌کنند.

ایران چه هست؟

چهارراه جهان؛ همین منطقه حد فاصل بین آسیا، اروپا و آفریقاست و این لولای سه قاره است که منطقه‌ای است که فلات ایران یا ایران بزرگ در آن قرار می‌گیرد. قلب زمین یا هارتلند Heartland منطقه‌ای است که در چهارراه جهان و در منطقه‌ی مواصلاتی زمین قرار دارد. بیش از یک چهارم انرژی جهان از این منطقه‌ و از تنگه‌ی هرمز به جهان صادر می‌شود. بنابراین منطقه‌ای که ایران بزرگ در آن قرار می‌گیرد می‌شود هارتلند، ایران کنونی ما در قلب هارتلند قرار دارد، در قلبِ قلب زمین.امروز در دنیا چهار مسیر ترانزیت ریلی بین‌المللی قرار دارد، که سه مسیر آن از ایران رد می‌شود. آیزنهاور سی‌وچهارمین رئیس جمهور آمریکا می‌گوید: «گمان نمی‌کنم منطقه‌ای مهم‌تر از ایران، روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشد. ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده است. نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته‌ی دور خود باز گردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که نظامی‌گری ایران زنده شود بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرف من بشوید»
ایران چه باید باشد؟
عامل اصلی افول و عقب‌ماندگی کشور، نیروی خارجی نیست، بلکه عامل اصلی، ضعف درونی و قوت درونی است. اگر جامعه مثل سنگ قوی باشد، هر مُشتی که بر آن وارد شود می‌شکند و متلاشی می‌شود. جامعه از سنگ‌ها و چوب‌ها و دستگاه‌ها و صندلی‌ها و ماشین‌ها تشکیل نمی شود بلکه جامعه از انسان‌ها تشکیل می‌شود. انسان‌های یک جامعه اگر قوی باشند آن جامعه قوی می‌شود و اگر ضعیف باشند، ضعیف می‌شود.

 


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب

فرهنگنامه‌ها «بیانیه» را به معنای اطلاعیه یا نوشته‌ای که از سوی یک سازمان، حزب، و یا شخص مسئول صادر می‌شود دانسته‌اند

فرم ارسال نظر