تحلیلی برانقلاب اسلامی
جلسه
اهداف درس
درباره درس

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 4 جلسه به تحلیل کلان انقلاب اسلامی می‌پردازند و همچنین در این محتوا استاد به شرایط سیاسی، اجتماعی قبل از انقلاب، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب، اقدامات مهم امام خمینی در تداوم انقلاب اسلامی ایران و همچنین به دستاوردهایی که با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است خواهد پرداخت


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
تحلیلی بر انقلاب اسلامی | ecnahad.ir

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 4 جلسه به تحلیل کلان انقلاب اسلامی می‌پردازند و همچنین در این محتوا استاد به شرایط سیاسی، اجتماعی قبل از انقلاب، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب، اقدامات مهم امام خمینی در تداوم انقلاب اسلامی ایران و همچنین به دستاوردهایی که با و

فرم ارسال نظر


محمدحسین رحیمی
1399/08/08

بسیار خوب است ولی مسائل بروز تر شود بهتر است

زهرا یاوری
1399/09/17

دوره مفیدی بود