تدبر در قرآن


02 ساعت و 22 دقیقه


جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

«صاحبان فکر از قشرهای مختلف، بر روی نکات قرآنی تدبّر کنند، چیزهایی را از قرآن استفاده کنند، استنباط کنند، بفهمند و به سؤالات گوناگون درباره ی زندگی جواب بدهند.». این درخواست مقام معظم رهبری، تکرار سخن اندیشمندان احیاگری همچون سید جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری است که چندین قرن است بر احیای کشورهای مسلمان از طریق قرآن شناسی تأکید می کنند. تدبر در قران، استنطاق و به سخن درآوردن آن و به خدمت گرفتن وحی الهی برای ساماندهی زندگی و درمان دردهای خود است. در درس «تدبر در قران» این هدف دنبال شده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر