جریان شناسی جنبش دانشجویی


01 ساعت و 30 دقیقه


3 جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

جنبش دانشجویی در ایران، یکی از اصلی ترین مسیرهای مدیریت پرور و سیاستمدار ساز در نظم سیاسی کنونی کشور است. پس اصلاً تعجب نکنید اگر یک دانشجوی متوسط اما فعال دانشکده های فنی را بعد از فارغ التحصیل شدن، در یک پست مدیریتی و سیاسی ببینید و یک دانشجوی ممتاز اما فاقد کنشگری سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را در انتظار فرصتی شغلی و فروافتادن شبنم رزق روزانه اش بیابید. به راستی مشکل کجاست؟ تا جایی که با خود دانشجویان مرتبط است، مشکل در عدم فهم دانشگاه به مثابه ای نهادی دووجهی یعنی نهادی نظری-عملیاتی است. در این درس، دلسوزانه می خواهم رازی سربه مهر را با شما در میان بگذارم که عمل به آن، سرنوشت شغلی، فردی و اجتماعی شما را به معنای واقعی کلمه دگرگون خواهد نمود. این شاه کلید، کنش یا عمل سیاسی، آن هم در قالب جنبش های دانشجویی موجود می باشد. این کنش گری علاوه بر اینکه به رشد فردی و ارتقای مهارت های ارتباطی بین فردی شما خواهد افزود، زمینۀ خودشکوفایی کاملتان بعنوان انسانی اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم خواهد نمود. قدم نخست در این راه، آشنایی با جنبش دانشجویی در ایران است. شما در این درس با سه موضوع محوری مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی، تقسیمات و آسیب شناسی آن آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس، شما اولین گام برای شکوفا کردن ابعاد عملی شخصیتتان را برخواهید داشت و در آینده، به ثمر نشستن دانش و آموخته هایتان را خواهید دید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان شناسی جنبش دانشجویی | ecnahad.ir

جنبش دانشجویی در ایران، یکی از اصلی ترین مسیرهای مدیریت پرور و سیاستمدار ساز در نظم سیاسی کنونی کشور است. پس اصلاً تعجب نکنید اگر یک دانشجوی متوسط اما فعال دانشکده های فنی را بعد از فارغ التحصیل شدن، در یک پست مدیریتی و سیاسی ببینید و یک دانشجوی ممتاز اما

فرم ارسال نظر