جریان شناسی رسانه‌های غربی
جلسه
اهداف درس
درباره درس

در این درس دکتر سید احمد سادات در 5 جلسه به جنبش دانشجویی و جوانب آن می پردازد رسانه‌ها در عصر حاضر حکم تیغ دو لبه‌ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است. هم می‌توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی‌گری باشند و هم می‌توانند نقش اساسی در توسعۀ همه جانبۀ کشور در راستای چشم‌انداز توسعه کشور باشند. درس "جریان شناسی رسانه" موضوعاتی از قبیل: رسانه ابزاری برای استعمار، تسلط صهیونیسم بر رسانه‌های غرب و جریان‌شناسی رسانه‌های جهان عرب را بررسی می‌کند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان شناسی رسانه‌های غربی

در این درس دکتر سید احمد سادات در 5 جلسه به جنبش دانشجویی و جوانب آن می پردازد رسانه‌ها در عصر حاضر حکم تیغ دو لبه‌ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است. هم می‌توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی‌گری باشند

فرم ارسال نظر