حقوق دانشجویی
جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی- آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری- تخلفات اخلاقی-آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر