سبک حکومت و زندگی خلفا
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

در قران، از کشته شدن پیامبران توسط قوم یهود، سخن به میان رفته است. اگرچه ظاهرا آخرین پیامبر خدا توسط قومش کشته نشد،ولیکن قوم او با چشم پوشی از ولایت و طرح خلافت، باطنا او را کشتند. این واقعه، سرنوشت مسلمانان و تاریخ بشریت را تغییر داد و تحقق وضعیت مطلوب را به تأخیر انداخت. تقابل خلافت و امامت، تقابل دو سیاستمدار یا جریان سیاسی با یکدیگر نیست، بلکه تقابل دو اندیشه سیاسی با یکدیگر است؛ اندیشه ای که سیاست را در خدمت دین ،آرمان ها و مردم قرار می دهد و اندیشه ای که بر تقلب و فریب مردم استوار است و دین را ابزاری برای توجیه تغلب خود قرار می دهد. در این درس، تاریخ خلافت، از منظر پیوستگی سبک زندگی و سبک سیاست ورزی شان، مورد بازخوانی قرار گرفته است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
سبک حکومت و زندگی خلفا | ecnahad.ir

در قران، از کشته شدن پیامبران توسط قوم یهود، سخن به میان رفته است. اگرچه ظاهرا آخرین پیامبر خدا توسط قومش کشته نشد،ولیکن قوم او با چشم پوشی از ولایت و طرح خلافت، باطنا او را کشتند. این واقعه، سرنوشت مسلمانان و تاریخ بشریت را تغییر داد و تحقق وضعیت مطلوب ر

فرم ارسال نظر