سواد رسانه(مخاطب شناسی و فنون تولید محتوا).


7 جلسه
اهداف درس
  • .

درباره درس

در حال حاضر هر انسانی دو شخصیت وجودی دارد.

شخصیت حقیقی

شخصیت مجازی

توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام های رسانه ای که می توان در چارچوب های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را، سواد رسانه ای می گویند. به زبان ساده تر، سواد رسانه ای عبارت است از، سواد و مهارت هایی که ما برای مواجهه با رسانه ها و ابزارهای رسانه ای، نحوه کار با آنها، دانستن محاسن و آسیب های آن ها و نحوه تعامل با آنها باید یاد بگیریم. و یا به عبارت دیگر سواد رسانه‌ای شامل کنترل سواد های پیشین مانند خواندن و نوشتن، سواد سمعی و بصری، سواد دیجیتال و مهارت های جدید مورد نیاز در شرایط همگرایی رسانه هاست.

خلاصه آنکه فضای مجازی را باید به عنوان حقیقتی مهم و بزرگ در حال و آینده قبول کنیم و خود را برای تغییراتی بزرگ در سبک زندگی مان آماده نماییم. کشورهای غربی نیز این حقیقت را جزئی از زندگی واقعی خود دانسته و تمام نهادهای خود از جمله آموزش و پرورش را متناسب با نیازهای آینده خود آماده کردند و از مقطع دبستان رژیم کار با رسانه را به کودکان آموزش می دهند.

 

سرفصل ها

جلسه اول: شناخت مخاطب

جلسه دوم: مخاطب منفعل و فعال

جلسه سوم: تاثیر زمان و مکان و فرهنگ در تولیدات رسانه ای - زندگی دوم و دو جهانی شدن

جلسه چهارم: فنون تولید محتوا (1)- بازنمایی و کلیشه ها

جلسه پنجم: فنون تولید محتوا (2)

جلسه ششم: رژیم مصرف رسانه ای و سبک زندگی


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر