عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)


107 دقیقه

.


6 جلسه
اهداف درس
  • .

درباره درس

سرفصل ها

جلسه اول: تبیین مقیاس انقلاب اسلامی

جلسه دوم: شاخص های ارزیابی انقلاب اسلامی

جلسه سوم: استراتژی آینده انقلاب اسلامی

جلسه چهارم: مواجهه با غرب بخش اول

جلسه پنجم: مواجهه با غرب بخش دوم

جلسه ششم: جایگاه استراتژی بیانه گام دوم و الزامات تحقق آن


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

جلسه اول: تبیین مقیاس انقلاب اسلامی جلسه دوم: شاخص های ارزیابی انقلاب اسلامی جلسه سوم: استراتژی آینده انقلاب اسلامی جلسه چهارم: مواجهه با غرب بخش اول جلسه پنجم: مواجهه با غرب بخش دوم جلسه ششم: جایگاه استراتژی بیانه گام دوم و الزامات تحقق آن

فرم ارسال نظر