عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)


107 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

از غافلان انقلاب دوم گویان

تا رهروان گام دوم جویان

اهداف درس
  • آشنایی با مقیاس های شناخت انقلاب اسلامی
  • تحلیل گذشته و حال با مقیاس های انقلابی
  • تحلیل آینده و نحوه مواجهه با دشمن با مقیاس های انقلابی
  • آشنایی با جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب
درباره درس

انقلاب ها نیز همانند انسان ها می توانند حرف بزنند. آن ها می توانند با زبان هر انسان انقلابی سخن بگویند. سخن انقلاب نیز همچون سخن انسان ها، گاهی سخنانی بسیار تعیین کننده است. یک انقلاب، می تواند بسیار زمان شناس باشد و با کلام به موقعش، دشمن را غافلگیر کند. وقتی سال ها پیش، سخن از گام دوم انقلاب شد، این غافگیری آغاز شد. علی رغم این شکست، دشمنان همچنان از انقلابی دیگر سخن می گویند و همه تلاششان را برای خاموش کردن این نور دارند. «می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند». آن ها هیچ گاه نخواهند فهمید که چگونه ممکن است خدا کامل کننده نور و انقلاب خود باشد. چگونه ممکن است انقلابی سخن بگوید. بیایید فقط موضوعی مهم به نام «گام دوم انقلاب» را از منظر معمای مذکور مورد توجه قرار دهیم. انقلابی رخ می دهد. کشتی ای، به سوی مقصود و هدف روشنی، به راه می افتد. ملتی کنج آرام و تاریک و دنج سلطانی خود را رها می کند و  دل به خروش آب ها و امواج اقیانوس ها می دهد. با حوادث متعددی از جنگ ها و فشارها و توطئه ها و تهدید ها دست به گریبان می شود و دست به گریبان است که ناگهان صدای دیده بان را می شنود که می گوید: مقصد پیداست، نیمی از راه را رفته ایم. چه سکوت ناگهانی زیبای مبهم عجیبی، چه خبر والایی. اما ذهن و جسم ساکنان کشتی، هنوز درگیر حوادث پیشین و اتفاقات چند لحظه ی پیش است. علی رغم این، کسی که باید این صدا را شنیده باشد، صدای آن را شنیده است. روح تک تک اعضای کشتی، از معنای آن سخن تا انتها چشیده است. پس نگران سکوت و ابهام آن ها نباش. خیلی زود متوجه معنای آن خواهند شد. خیلی زود، روح آن ها، در گوشه ای با جسم و ذهنشان، خلوت خواهد نمود و معنای آن سخن را برایشان ترجمه خواهد نمود. این درس، مقدمه ای بر آن مجلس دلنشین هر کسی با خود خویش است. مقدمه ای بر مجلسی که هر کس به خود، آن خبر مسرت بخش را می دهد. ادعایی بیش از این نداریم. از کسی، حقیقتی، پیامی و امیدی، سخن نمی رانیم. پیام آوری نیستیم، گوینده ی خبری نیستیم، تنها خبری از پیام مسرت بخشی که خواهد آمد، داریم.

این درس تحت عنوان «عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم)» در شش جلسه توسط استاد سید محمد مهدی میرباقری ارائه شده است. هدف کلی استاد در این درس، ارائه تحلیلی شکلی از این بیانیه و تشریح کارکرد واقعی آن است. در این تحلیل شکلی، کارکردی و ضمناً از بالا، بیانیه گام دوم انقلاب، در وهله ی نخست، خالق شاخص ها و مقیاس های انقلاب اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، نخستین کار ما، شناخت انقلاب با تکیه بر معیارهایی است که خود انقلاب در اختیار ما قرار می دهد. کار دومی که این بیانیه انجام می دهد، تحلیل گذشته انقلاب اسلامی ایران و آسیب شناسی آن با تکیه بر این شاخص هاست. این بدان معناست که مقام معظم رهبری، انقلاب را با خود انقلاب شناخته است و ضمناً راه درمان را نیز از او دریافت نموده است. در نهایت استاد، کارکرد این بیانیه را در شناختن غرب و راه مواجهه با آن، با تکیه بر شاخص های پیشین دانسته است و بحث را با جایگاه این بیانیه و نگاه راهبردی آن به پایان رسانده است. تحلیلی زیبا. گویی بیانیه، فقط بیانیه است. نه گوینده ای هست و نه مفسری و نه شنونده ای، فقط انقلابی هست، انقلابی و انقلابی که سخن می گوید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
عصر جدید (تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

جلسه اول: تبیین مقیاس انقلاب اسلامی جلسه دوم: شاخص های ارزیابی انقلاب اسلامی جلسه سوم: استراتژی آینده انقلاب اسلامی جلسه چهارم: مواجهه با غرب بخش اول جلسه پنجم: مواجهه با غرب بخش دوم جلسه ششم: جایگاه استراتژی بیانه گام دوم و الزامات تحقق آن