فریب کشورها با ابزار توسعه
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

امروزه توسعه و توسعه یافتگی، به آرزوی هر کشوری در جهان تبدیل شده است؛ چنانکه کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه نام گرفته اند. اندیشمندان و سیاست مداران این کشورها، بدون توجه به معنای چنین مفهومی، آن را مورد استفاده قرار می دهند و الگوی توسعه غربی مبتنی بر نظام سرمایه داری را سرلوحه خود قرار می دهند. دکتر رحیم پور ازغدی در این درس، به توسعه غربی از منظری سیاسی می نگرد و ضمن نشان دادن پیوند آن با قدرت سیاسی،این گفتمان را به مثابه نوعی فریب مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر


خدیجه کرمی راویز
1399/09/30

عالی است