مدیریت روابط در خانواده
جلسه
اهداف درس
درباره درس

در گذشته برای تدبیر منزل و مدیریت خانواده، ارزش فراوانی قائل بودند. با ظهور عصر جدید، توجه انسان ها از خود و خانواده به سوی طبیعت معطوف و تدبیر منزل، به علمی فراموش شده تبدیل شد. این حقیقتی مسلم است که کسی که نتواند خودش و خانواده اش را مدیریت کند، هیچ گاه نخواهد توانست برای جامعه و طبیعت تدبیری درست بیاندیشد. به راستی ما تا چه حدی از دانش تدبیر خانواده بهره برده ایم؟ آیا می دانستید، در مدیریت اقتصادی خانواده، کنترل هزینه ها از افزایش درآمد مهم تر است؟ چقدر از روحیه زنان آگاهید، آیا می دانستید سرعت و شدت، برای زن مخرّب است؟ اگر خواهان چشیدن حکمتی باستانی با روشی نو و بیانی علمی هستید، حتماً این درس را از دست ندهید. شما در این درس با موضوعاتی همچون تفاوت های جسمی و روحی زنان و مردان، نقش خانواده در تربیت فرزندان و اثرات ماهواره بر خانواده آشنا خواهید شد و مهارت هایی برای مدیریت عاطفی و اقتصادی بهتر خانوادۀ خود کسب خواهید نمود. با گذراندن این درس، به انسانی سپاسگزار از خانواده ی خود تبدیل می شوید و به حفظ و ارتقای روابط ارزشمند درون خانواده خود کمک خواهید رساند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی مدیریت روابط در خانواده

شما در این درس با موضوعاتی همچون تفاوت های جسمی و روحی زنان و مردان، نقش خانواده در تربیت فرزندان و اثرات ماهواره بر خانواده آشنا خواهید شد و مهارت هایی برای مدیریت عاطفی و اقتصادی بهتر خانوادۀ خود کسب خواهید نمود. با گذراندن این درس، به انسانی سپاسگزار ا

فرم ارسال نظر