مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده
جلسه
اهداف درس
درباره درس

در این درس دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر علی قائمی در 6 جلسه به موضوع اقتصاد خانواده می‌پردازند درس "آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده" همانطور که از نام این درس پیداست به مدیریت اقتصادی و تعریف و اهداف تربیت می پردازد و سعی دارد به اصلاح الگوی مصرف خانواده و تربیت فرزندانی صالح به خانواده‌ها کمک نماید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده

این دوره به مدیریت اقتصادی و تعریف و اهداف تربیت می پردازد و سعی دارد به اصلاح الگوی مصرف خانواده و تربیت فرزندانی صالح به خانواده‌ها کمک نماید.

فرم ارسال نظر


هادي جباريان
1399/08/02

عاایه و واقعا خوشحال