مهارت مخاطب شناسی
جلسه
اهداف درس
درباره درس

برقراری ارتباط با مخاطب از دیرباز مد نظر گروه‎ها‎ی سیاسی و تجاری بوده است، ولیکن این امر، امروزه به یک تخصص تبدیل شده است. استاد آذربایجانی در این درس، فارغ از نگاه منفعت طلبانه کسانی که متوجه این تخصص هستند و با رویکردی فرهنگی ، ما را درک دیگران توانا می سازد


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
مهارت های مخاطب شناسی و شناخت مخاطب

دوره آموزشی مخاطب شناسی و تکنیک های آن ، مخاطب شناسی چیست؟ دلیل اهمیت مخاطب شناسی

فرم ارسال نظر