ولایت فقیه و حکومت اسلامی
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

زمانی که در یک گزارش تلویزیونی، از نوجوانان آمریکایی دربارۀ هویت یا کیستی شان پرسش شد، قریب به اتفاقشان ابتدائاً از جمهوری خواه یا دموکرات بودن شان سخن گفتند . در اروپا، سوسیالیست یا لیبرال بودن، اولین صفتی است که جوانان در تعریف هویت شان، به کار می برند. به راستی تا کنون به عملکرد خودمان در این زمینه اندیشیده ایم؟ آیا برای ما نیز وجه سیاسی هویتمان، این قدر برجسته است؟ متأسفانه پاسخ منفی است و ما خودمان را طبق نظریه و نظام سیاسی مان، که بسیار کامل تر از نظریات غربی و درآمیخته با هویت دینی مان است، تعریف نمی کنیم. اگر می خواهید غفلت نسبت به مهم ترین بخش کیستی تان را پایان دهید، شما مخاطب این درس هستید. شما در این درس، با اندیشه‌های علمای اسلام و فقهای معاصر پیرامون ولایت فقیه آشنا خواهید شد و دلایل قرانی و روایی در مورد ولایت و شبهات وارده بر آن را خواهید آموخت. با گذراندن این درس، دانش سیاسی کافی در باب بحث از نظام سیاسی کشورتان بدست خواهید آورد و بر دقت تحلیل های سیاسی تان افزوده خواهد شد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
ولایت فقیه و حکومت اسلامی | ecnahad.ir

زمانی که در یک گزارش تلویزیونی، از نوجوانان آمریکایی دربارۀ هویت یا کیستی شان پرسش شد، قریب به اتفاقشان ابتدائاً از جمهوری خواه یا دموکرات بودن شان سخن گفتند . در اروپا، سوسیالیست یا لیبرال بودن، اولین صفتی است که جوانان در تعریف هویت شان، به کار می برند.

فرم ارسال نظر