چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی


95 دقیقه

.


4 جلسه
اهداف درس
  • .

درباره درس

سرفصل ها

جلسه اول: زمان شناسی برای هدایت جامعه در مسیر صحیح

جلسه دوم: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

جلسه سوم: مختصات خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

جلسه چهارم: مختصات خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

 


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی | ecnahad.ir

زمان شناسی برای هدایت جامعه در مسیر صحیح ، مختصات خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی ، مختصات خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

فرم ارسال نظر