نگارش مقاله isi و اسکوپوس

نگارش مقاله isi و اسکوپوس2 جلسه
شعار درس

.

اهداف درس

 

  • ژورنال های معتبر مجلات مرتبط با رشته را انتخاب کند
  • مرتبط با موضوع پژوهشی ادبیات پژوهش را تدوین نمایید
  • رفرنس های معتبر را ارزیابی کند و متناسب ترین را انتخاب کند
  • روش تحقیق مناسب با موضوع پژوهشی را تشخیص دهد
  • آ مارکیفی و کمی مناسب با موضوع پژوهشی خودرا را تشخیص دهد
  • مناسبترین ترجمه برای موضوع پژوهش را انتخاب نماید
  • مولفه های سابمیت یک مقاله ی علمی isi یا اسکوپوس را به خوبی اجرا کند
  • فرآ یند پذیرش تا چاپ را در ژورنال های  معتبر  اجرایی نماید 
  • مخاطب یک مقاله ای اسکوپوس یا isi با کیفیت تدوین نماید 

 

درباره درس

1. آشنایی با اعتبار مقالات علمی

2. آشنایی با ISI، درجات، ضرایب تأثیر، نحوه تشخیص مجلات مرتبط، معتبر و تقلبی

3. شیوه استناد و ارجاع‌دهی استاندارد

4. انتخاب روش تحقیق کمی و کیفی مناسب با موضوع

5. نحوه ارسال مقاله و مکاتبه با نشریات بین‌المللی و‌ آشنایی با فرآیند داوری مقالات

 

مخاطبین کارگاه

- پژوهشگران و دغدغه مندان حوزه پژوهش

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-معلمان و دانشجو معلمان آموزش و پرورش

- اساتید و مدرسان حوزه و دانشگاه


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید