کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)- بخش دوم
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

اندیشه ها، جوانه هایی هستند که از بطن جهان بینی سربرمی آورند. اندیشه ی اسلامی نیز، همان جوانه ای است که با ظهور کلام و فلسفه ی اسلامی، در ابتدای ظهور اسلام، از درون جهان بینی اسلامی سربرآورد. این اندیشه، که حاصل تدبر و تأمل انسان ها در قران است ، به موضوعات و مسائل مختلف معرفتی انسان مسلمان در هر عصری پاسخ می گوید. اندیشه اسلامی، با تکیه بر بینشی ژرف از چیستی خدا، انسان، معرفت، جامعه و غایت انسان، جامعه و جهان، اصولی راهنمای عمل و زندگی را برای چنین انسانی فراهم می نماید. در این درس، به این نیاز انسان مسلمان، پاسخ داده شده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر