گفتارهایی پیرامون ولایت فقیه
جلسه
اهداف درس
درباره درس

بحث ولایت فقیه،‌ یکی از جالبترین و بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که در دوران غیبت مطرح بوده و به هیچ‌وجه نباید تصور کرد فقط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد؛ سابقه این بحث به قرنها پیش برمی‌گردد و در نگاه علمای شیعه متفاوت به نظر می‌رسد. همین تفاوت‌ها تاکنون، این موضوع را از نظر آگاهان اندیشه‌های سیاسی اسلام تازه و جذاب کرده است. استاد رحیم‌پور ازغدی در این درس ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و ضرورت آن، به مقایسه انواع ولایت در نگاه علمای شیعه پرداخته و جایگاه ولایت فقیه در اندیشه های علمای شیعه را با آراء امام خمینی (ره) مقایسه کرده است. سپس به بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و بررسی نظرات موافقین و مخالفین آن پرداخته، رابطه جمهوریت و مشروعیت را شرح داده و به مهم ترین شبهات و سوالات پیرامون این موضوع پاسخ داده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
گفتارهایی پیرامون ولایت فقیه

بحث ولایت فقیه،‌ یکی از جالبترین و بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که در دوران غیبت مطرح بوده و به هیچ‌وجه نباید تصور کرد فقط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد؛ سابقه این بحث به قرنها پیش برمی‌گردد و در نگاه علمای شیعه متفاوت به نظر می‌رسد. همین تفاوت

فرم ارسال نظر