گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 1
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

در این درس با بحث روشنفکری و تبیین و تحلیل روشنفکری دینی، چیستی جریان و مولفه های آن، جریان های سیاسی کشور، جریان های کلان فرهنگی کشور، تجدد ستیزی، بحث رابطه علم و دین، برداشت های مختلف از دین و پیشرفت در جامعه، علل انحطاط مسلمان‌ها و تمدن اسلامی؛ مدرنیته، آثار و دست‌آوردها، جریان روشن­فکری در ایران و اهم دغدغه‌ی آنها، نسل های اول، دوم و سوم روشنفکری در ایران و ... آشنا می شوید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر